ACTUALITAT EN EXERCICI, SALUT I RENDIMENT
 

En ocasions, sobretot, en termes de salut, l'exercici de força ha estat inflavalorat. Existeix encara avui dia el concepte de que l'exercici saludable és aquell exercici només aeròbic, i tot i tenir molts de beneficis, no s'ha de deixar de banda el treball de força.